TWICE - PAGE TWO MONOGRAPH Mở rộng

TWICE - PAGE TWO MONOGRAPH (hàng hiếm)

Mới

1 500 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1500 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1500 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 250 ₫.

+ 1 Disc _ TWICE MV & JACKET MAKING (45 mins) + photobook 150p + 9 postcards

+ group photo (limited)