2AM - 이노래 (첫번째 싱글) Mở rộng

2AM - 이노래 (첫번째 싱글)

Mới

220 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 220 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 220 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 330 ₫.

DISK(CD) 1.
01.이노래00:04:04
 아티스트
 • : 2AM
 • 작곡 : 박진영
 • 작사 : 박진영
 
02.아니라기에00:03:46
 아티스트
 • : 2AM
 • 작곡 : 박진영
 • 작사 : 박진영
 
03.어떡하죠00:03:45
 아티스트
 • : 2AM
 • 작곡 : 박진영
 • 작사 : 박진영
 
04.이노래 (Inst.)00:04:04
 아티스트
 • : 2AM
 • 작곡 : 박진영
 • 작사 : 박진영
 
05.아니라기에 (Inst.)00:03:44
 아티스트
 • : 2AM
 • 작곡 : 박진영
 • 작사 : 박진영