UTOPIA - B-Day celebration project Mở rộng

UTOPIA - B-Day celebration project

Mới

+ Lịch: 560k/bộ. (cọc 300k)

+ Photobook: 1,300k/bộ. (cọc 400k)

+ Full set: 1,750k/set. (cọc 700k)

Chi tiết hơn

560 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1750 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1750 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 625 ₫.

Mô tả: lịch, photobook.

Quà tặng:

+ Lịch: lót chuột, photocard lịch x 12, poster lịch x 1, túi đựng.

+ Photobook: fancam (đặt cọc trước 4/11/2015, nếu fullset ko cần đặt trước 4/11), style book, standee, poster A2 x 2, photocard x 11, bìa hồ sơ, sticker chống từ, túi đựng.

+ Full set: gương nhỏ, băng cá nhân, sticker, postcard, badge??? và 

Đặt cọc trước 30/11/2015.

Vận chuyển ~ 12/2015.

+ Lịch: 560k/bộ. (cọc 300k)

+ Photobook: 1,300k/bộ. (cọc 400k)

+ Full set: 1,750k/set. (cọc 700k)

871104.com/xe/index.php?mid=OR&category=1630610