JIN - 24k of gold Mở rộng

JIN - 24k of gold

Mới

Donate:

+ Set A: 350k

+ Set B: 880k

+ Set C: 1570k

Riêng set C cọc tối thiểu 700k.

Chi tiết hơn

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1570 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1570 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 355 ₫.

Quà tặng:

+ Set A: fancam (đặt trước 9/10), sticker chống từ, photocard x 10, sticker, poster A2

+ Set B: fancam (đặt trước 9/10), set A, lịch 2016.

+ Set C: bình nước, wappen??, set B, photobook.

Donate trước 29/11/2015.

Vận chuyển ~ 1/2016.

Donate:

+ Set A: 350k

+ Set B: 880k

+ Set C: 1570k

Riêng set C cọc tối thiểu 700k.

jin24kofgold.hubweb.net/bbs/view.php?id=NOTICE&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=1