EXO Miracles in December Mở rộng

EXO Miracles in December

Mới

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 525 ₫.

  • CD
  • 01. 12월의 기적 (Miracles in December)
  • 02. Christmas Day
  • 03. The Star
  • 04. My Turn To Cry
  • 05. 첫 눈 (The First Snow)
  • 06. 12월의 기적 (Miracles in December) _ Classical Orchestra Version