Crave for Affection calendar Mở rộng

Crave for Affection calendar

Mới

899 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 899 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 899 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 349 ₫.

Giá 889,000đ/set.

Quà tặng đặt trước 30/9: Brouche. Quà tặng còn lại: bảng kế hoạch hàng tháng, photocard, postcard, viết bi, poster sticker, quà tặng ngẫu nhiên: lót chuột, bandage???

Vận chuyển ~ 12/2014.

exo90.com/Blessin90/