Stay with me Lay / Chen Mở rộng

Stay with me Lay / Chen

Mới

Giá:

+ Lịch 650k. Lịch LAY+CHEN 1100k.

+ Photobook 850k. Photobook LAY+CHEN 1650k.

+ Fullset: 2600k. (Fullset gồm: 1 lịch LAY 1 lịch CHEN 1 ptb LAY 1 PTB CHEN).

Chi tiết hơn

850 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 2600 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 2600 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 3 900 ₫.

Mô tả: lịch Lay / Chen,

Photobook: ptb 144p A4 Lay / Chen.

Quà tặng:

Lịch: poster B4, poster A4, photocard, bìa hồ sơ, lót chuột.

Photobook: mini photo note, poster B4 x 2, poster A4 x 2, postcard x 4, photocard x 10, sticker.

Tặng thêm: polaroid + photocard.

Couple LAY+CHEN: poster A2 couple, photo couple.

Fullset LAY+CHEN: mini fancam.

Giá:

+ Lịch 650k. Lịch LAY+CHEN 1100k.

+ Photobook 850k. Photobook LAY+CHEN 1650k.

+ Fullset: 2600k. (Fullset gồm: 1 lịch LAY 1 lịch CHEN 1 ptb LAY 1 PTB CHEN).

Đặt cọc: trước 27/11/2014.

Vận chuyển ~ 1/2015.

lay-chen.net/bbs/view.php?id=o_notice&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=2