Stay at Dawn Mở rộng

Stay at Dawn

Mới

Giá 1,150k/bộ đặt trước 13/12/2014.

Chi tiết hơn

1 200 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1200 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1200 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 800 ₫.

Mô tả

Photobook B5 150p

Quà tặng

+ Đặt trước 6/12: card trong suốt x 4, sticker x 2, poster A4 x 2.

+ Đặt trước 13/12: DVD, photocard x 10.

+ Quà tặng chung: photocard x 10, poster x 5, poster A3, sticker.

+ Quà tặng ngẫu nhiên: hên xui.

Giá 1,200k/bộ

Đặt cọc

Trước 30/12/2014.

Vận chuyển

~ 2/2015.

blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=stayatdawn&from=postList&categoryNo=7