Girl's Day 여자 대통령 1st Repackage Album Mở rộng

Girl's Day 여자 대통령 1st Repackage Album

Mới

460 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 460 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 460 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 690 ₫.

DISK(CD)
01.GIRL'S DAY WORLD
02.여자 대통령
03.기대해
04.I DON'T MIND
05.EASY GO
06.그녀를 믿지마
07.WHITE DAY
08.어쩜좋아
09.반짝반짝
10.한번만 안아줘
11.OH! MY GOD!
12.나를 잊지마요
13.여자 대통령 (MR)