(IKON) - 2016년 시즌 그리팅 [LIMITED EDITION 한정반] Mở rộng

(IKON) - 2016년 시즌 그리팅 [LIMITED EDITION 한정반]

Mới

1 105 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1105 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1105 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 658 ₫.

**상품 구성**

DVD + PHOTO BOOK + DESK CALENDAR + POSTER CALENDAR + MINI NOTE + POLAROID SET + MOUSE PAD + MINI POSTER + 친필 싸인 스티커 부착 (랜덤 / 멤버 별 100장, 총 700장) + POSTER

**DVD 트랙리스트**
01. iKON'S BINGO GAME | iKON'S TALK


**DVD상세 사양**
- SUBTITLES : KOREAN, ENGLISH
- REGION CODE : 1, 3, 4, 5