KARA - DAY&NIGHT Mở rộng

KARA - DAY&NIGHT

Mới

430 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 430 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 430 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 645 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Live
02.맘마미아
03.So Good
04.멜랑꼴리(24/7)
05.빨간불
06.이야기