TaeMin - ACE Mở rộng

TaeMin - ACE

Mới

340 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 340 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 340 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 510 ₫.

DISK(CD) 1.
01.ACE
02.괴도 (Danger)
03.Experience
04.Pretty Boy
05.거절할게 (Wicked)
06.소나타 (Play Me)