LOVELYZ- A NEW TRILOGY (2nd Mini album) Mở rộng

LOVELYZ- A NEW TRILOGY (2nd Mini album)

Mới

365 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 365 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 365 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 548 ₫.

Track list:

1. Moonrise
2. Destiny(My World) (title)

3.퐁당‬ (Splash)
4. 책갈피 (Bookmark)
5. 1 cm
6. 마음_취급주의‬ (Heart - Handle With Care)
7. 인형‬ (Doll - The Prologue Film Bg music)