Lovelyz - Girls' Invasion Mở rộng

Lovelyz - Girls' Invasion

Mới

Giá 340k/bộ.

Chi tiết hơn

340 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 340 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 340 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 510 ₫.

1. Introducing the Candy

2. Candy Jelly Love

3. 어제처럼 굿나잇

4. 이별 Chapter1

5. 비밀여행

6. 남보다 못한 사이 (feat. 휘성) (Babysoul)

7. 그녀는 바람둥이야 (feat. 동우 of 인피니트) (Babysoul&Kei)

8. Delight (Yoo Ji-Ae Solo)

9. 너만 없다 (JIN Solo)