Red Velvet - The Red Mở rộng

Red Velvet - The Red

Mới

Giá 385k/bộ.

Chi tiết hơn

385 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 405 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 405 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 608 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Dumb Dumb
 아티스트
  • : 레드벨벳
 
02.Huff n Puff
 아티스트
  • : 레드벨벳
 
03.Campfire
 아티스트
  • : 레드벨벳
 
04.Red Dress
 아티스트
  • : 레드벨벳
 
05.Oh Boy
 아티스트
  • : 레드벨벳
 
06.Lady’s Room
 아티스트
  • : 레드벨벳
 
07.Time Slip
 아티스트
  • : 레드벨벳
 
08.Don’t U Wait No More
 아티스트
  • : 레드벨벳
 
09.Day 1
 아티스트
  • : 레드벨벳
 
10.Cool World