2016 Red Velvet Season Greeting Mở rộng

2016 Red Velvet Season Greeting

Mới

1 040 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1040 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1040 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 560 ₫.

Calendar + Schedule + ptb + Mini Calendar + poster (limited)