SUPER JUNIOR World Tour: Super Show 4 (3CD 디지팩) Mở rộng

SUPER JUNIOR World Tour: Super Show 4 (3CD 디지팩)

Mới

489 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 489 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 489 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 734 ₫.

[CD1]
1. Intro-Let Me Give You 4 
2. SUPERMAN_Rearranged 
3. 오페라 (Opera) 
4. Twins (Knock Out)_Rearranged 
5. 갈증 (A Man In Love)_Rearranged 
6. 미인아 (BONAMANA)_Rearranged 
7. You’re My Endless Love (말하자면) 
8. Oops!! (Feat. f(x)) 
9. Wonder Boy 
10. 로꾸거!! (ROKUKO) 
11. Walkin’ 
12. Baby [헨리] 
13. 자체발광 보석미남 이혁재 (Say My Name) [은혁] 
14. 물들어 [성민] 
15. Isn’t She Lovely [규현] 

[CD2]
1. Moves Like Jagger [려욱]
2. She [이특]
3. Twinkle, Twinkle Little Star [신동]
4. 어느새 우린 (Good Friends)
5. 파자마파티 (Pajama Party)
6. 결투 (Feels Good)
7. 태완미 (太完美: Perfection) (Korean Ver.)
8. A-Cha
9. Mr. Simple_Rearranged
10. 돈 돈! (Don’t Don) _Rearranged
11. Because Of You [ZHOUMI]
12. Kiss Me [예성]
13. Your Grace Is Enough [시원]
14. 떴다 오빠 (Oppa, Oppa) [동해&은혁]
15. 폭풍 (Storm)
16. Y

[CD3]
1. 둘이 (You&I)
2. Lovely Day_Rearranged
3. 우리들의 사랑 (Our Love)_Rearranged
4. Do-Re-Mi 
5. 엉뚱한 상상 (White Christmas)
6. Dancing Out_Rearranged
7. U_Rearranged
8. Sorry, Sorry
9. Miracle_Rearranged
10. 공존 (命運線 : Destiny) (Korean Ver.)

[Bonus Track_Studio version]
11. 미인아 (BONAMANA) _Rearranged
12. Lovely Day_Rearranged
13. Miracle_Rearranged
14. 공존 (命運線 : Destiny) (Korean Ver.)