Opera: (직수입 기간한정반) Mở rộng

Opera: (직수입 기간한정반)

Mới

619 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 619 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 619 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 929 ₫.

대망의 Japan 3rd Single!  현재 세계 각지에서 공연중, SUPER JUNIOR의 월드 투어"SUPER SHOW4"의 라이브·스테이지에서도 팬을 매료하고 있는 크르궶단스츄 「Opera」의 일본어 ver. (을)를 수록. 커플링곡에는 여행을 떠나·정테마로 노래하는 주옥의 미디엄 발라드의 일본 오리지날 악곡 「Way」수록. 한층 더 「Opera -Korean ver. -」도 수록한 전 2곡 3 버전 수록 예정. 

* 멤버마다의 쟈켓 9종이 각각 퍼즐의 1 부분 ( 각 CD케이스 자체가 퍼즐 부분의 형태)이 되고 있는 퍼즐 사양!!