2집 / Don't Don Mở rộng

2집 / Don't Don

Mới

270 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 270 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 270 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 405 ₫.

1. 돈 돈! (Don't Don)
2. 소원이 있나요 (Sapphire Blue)
3. You're my endless love (말하자면)
4. 미워 (Hate U, Love U)
5. Disco Drive
6. Marry U
7. I am
8. 사랑이 떠나다 (She's gone)
9. Missin' U
10. 거울 (Mirror)
11. 우리들의 사랑 (Our Love)
12. Midnight Fantasy
13. Thank you
14. 아주 먼 옛날 (Song For You) (Bonus Track)