SUPER JUNIOR BOYS IN CITY SEASON 4. PARIS (초회한정 특별판) [352p 포토북+20p 엽서북+184p 다이어리+DVD+특별판 2종 포스터] Mở rộng

SUPER JUNIOR BOYS IN CITY SEASON 4. PARIS (초회한정 특별판) [352p 포토북+20p 엽서북+184p 다이어리+DVD+특별판 2종 포스터]

Mới

1 378 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1378 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1378 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 067 ₫.

[팩키지 구성] 
 1) 화보 
    1> 본권 
    - 크기 : 210 * 297 * 40 mm 
    - 무게 : 미정 
    - 페이지 : 352 P (표지 제외) 
    2> 엽서북 (특별판)  
    - 크기 : 210 * 297 * 4 mm 
    - 페이지 : 20p (표지 제외) 
    3> 포스터 2종 (특별판) 
    - 크기 : 840 * 594 
    4> 2013년 슈퍼주니어 다이어리 
    - 크기 : 113 * 158 
    - 페이지 : 184p (표지 제외) 
    5> 비하인드씬 DVD 
    - 사이즈 124*124 
    - 지역코드 : All 
    - 러닝타임 : 28분 
    6> 프리미엄 박스 
    - 사이즈 : 226*313 

- 포스터, 엽서북 이미지는 일반판, 특별판은 상이합니다.
- 제작과정에서 사양은 변경 될 수 있으며, 출고일자가 변경될 수 있습니다.