Promise You (CD+DVD Ver. 초회한정수량판) [특전: 4면 접이식 투명 필름 자켓 + 트레이딩 카드 (총6종 중 랜덤 1장) 삽입] Mở rộng

Promise You (CD+DVD Ver. 초회한정수량판) [특전: 4면 접이식 투명 필름 자켓 + 트레이딩 카드 (총6종 중 랜덤 1장) 삽입]

Mới

339 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 339 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 339 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 509 ₫.

[CD]
1. Promise You 
2. ハナミズキ 


[DVD]
1. Promise You - Music Clip - 
2. Making Clip