Promise You (CD Ver. 초회한정수량판) [트레이딩 카드 (총6종 중 랜덤 1장) 삽입] Mở rộng

Promise You (CD Ver. 초회한정수량판) [트레이딩 카드 (총6종 중 랜덤 1장) 삽입]

Mới

219 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 219 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 219 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 329 ₫.

1. Promise You
2. ハナミズキ
3. Promise - Less Vocal -