SUPER GIRL (직수입 초회통상반) [무료배송] Mở rộng

SUPER GIRL (직수입 초회통상반) [무료배송]

Mới

739 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 739 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 739 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 109 ₫.

1. SUPER GIRL 
2. 明日になれば [到了明天] (Blue Tomorrow) 
3. 告白 (Confession) 
4. 恋心 [□情] (Only U) 
5. 恋愛リレー [□情接力] (You and me) 
6. SUPER GIRL (ver.Korean) 
7. 明日になれば (Blue Tomorrow) (ver.Korean) 

* CD Extra
- SUPER JUNIOR-M Member Message