1집 / 迷 (Me) Mở rộng

1집 / 迷 (Me)

Mới

259 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 259 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 259 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 389 ₫.

1. 迷 (Me) 
2. U 
3. 至少还有你 
4. 你是我的奇迹 (Miracle) 
5. 爱你爱你 (Love Song) 
6. 我抱着我 (In my Arms) 
7. DON’T DON 
8. MARRY U 
9. 我的二分之一 (Full of Happiness) 
10. 渴望 (A Man in Love) 
11. 這一秒 (The Moment) 
12. THE ONE 
13.  迷 (Me) –KOR.
14.  至少还有你 –KOR.(당신이기에)
15.  爱你爱你(Love Song) –KOR.(아이니아이니)