VIXX - LIVE FANTASIA UTOPIA DVD (2 DISC) Mở rộng

VIXX - LIVE FANTASIA UTOPIA DVD (2 DISC)

Mới

930 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 930 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 930 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 395 ₫.

DISK(DVD) 1. VIXX LIVE FANTASIA UTOPIA:: THE CONCERT
01.Prologue : Missing Child
02.Opening : The Parade of Black X
03.다칠준비가돼있어
04.저주인형
05.어둠속을밝혀줘
06.Secret Night
07.Bridge Performance : Surgery
08.Cloning (HONGBIN SOLO)
09.Ghost (Ravi SOLO)
10.After Dark
11.청춘이아파
12.Say U Say Me
13.Bridge Video : Feeling
14.CHAOS
15.Time Machine
16.Rock Ur Body
17.Love Letter
18.Someday
19.Sad Ending
20.Bridge Performance : Mother
21.할말 (LEO SOLO)
22.Self-Disunion (N SOLO)
23.hyde
24.Beautiful Killer
25.기적
26.Ending Video : End of the world
27.Error
DISK(DVD) 2. VIXX LIVE FANTASIA UTOPIA:: SPECIAL FEATURES
28.CONCERT ENCORE : ENCORE ST★RLIGHT
29.CONCERT ENCORE : 이별공식
30.CONCERT ENCORE : 오늘부터내여자
31.CONCERT ENCORE : 대.다.나.다.너
32.MULTI ANGLES : N CAM
33.MULTI ANGLES : LEO CAM
34.MULTI ANGLES : KEN CAM
35.MULTI ANGLES : HONGBIN CAM
36.MULTI ANGLES : Ravi CAM
37.MULTI ANGLES : HYUK CAM
38.MAKING STORY : Chapter 1. PROLOGUE
39.MAKING STORY : Chapter 2. VCR
40.MAKING STORY : Chapter 3. DANCE PRACTICE
41.MAKING STORY : Chapter 4. STAGE REHEARSAL
42.MAKING STORY : Chapter 5. D-DAY
43.MAKING STORY : Chapter 6. EPILOGUE