Girls Generation: 2014 season greating (calender + DVD + scheduler) Mở rộng

Girls Generation: 2014 season greating (calender + DVD + scheduler)

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

850 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 850 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 850 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 275 ₫.

Lịch bàn: 220x280

28 trang

Hard cover scheduler 120x190, 180 trang

Package size:  290x230x40