fx 2014 season greetings Mở rộng

f(x) 2014 season greetings

Mới

650 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 650 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 650 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 975 ₫.

1. 구성 : 탁상용캘린더, 무선노트
2. SIZE : 가)220 X 세)280_ 캘린더 하드 트레이 사이즈 기준 28P
무선노트 70-80P / Package : 가)290 X 세)230 X 높)40_예상