Candy Crush - Banilla punch Mở rộng

CANDY CRUSH 1st Photobook + DVD 'Banilla puncH'

Mới

Giá 1,300k/bộ.

Trên 5 bộ 1,280k/bộ.

Trên 10 bộ 1,250k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

Chi tiết hơn

1 300 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1300 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1300 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 950 ₫.

Mô tả photobook A4 200p, DVD.

Quà tặng:

2day: trước 8/2/2015: mini ptb Kyung A4, photo, poster A1, 

cờ baekhyun, gói bí mật, poster A2, photocard x 24, polaroid x7, sticker, bìa hồ sơ, túi, quạt.

Đặt cọc trước 29/3/2015.

Vận chuyển ~ 4/2015.

Giá 1,300k/bộ.

Trên 5 bộ 1,280k/bộ.

Trên 10 bộ 1,250k/bộ.

Cọc 300k/bộ.

candycrush0506.com/bbs/view.php?id=1st_main&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=3