Donate XIUNOEL Mở rộng

Donate XIUNOEL

Mới

Quà tặng (đã bao gồm ship) như sau: 
Donate: 630k tặng DÊ bông + fancam
Donate: 780k tặng DÊ bông + PÉ bông + fancam
Donate: 1150k tặng DÊ bông + PÉ bông + HAMSTER bông + fancam

Chi tiết hơn

630 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1150 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1150 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 725 ₫.

Quà tặng (đã bao gồm ship) như sau: 
A. 630k tặng DÊ bông + fancam
B. 780k tặng DÊ bông + PÉ bông + fancam
C. 1150k tặng DÊ bông + PÉ bông + HAMSTER bông + fancam

xiunoel.kr/bbs/zboard.php?id=notice&page=1&sn1&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=11