Adoratory 1st photobook - Brighter than sunshine Mở rộng

Adoratory 1st photobook - Brighter than sunshine

Mới

Giá 1,520k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,500k/bộ.

Trên 10 bộ: 1,480k/bộ.

Chi tiết hơn

1 480 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1480 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1480 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 220 ₫.

Mô tả: photobook A4 300p hơn 70% ảnh chưa công bố, DVD

Quà tặng: pocker card x 54, poster A2 x 1, lịch nhỏ, poster A4 x 2, card trong suốt x 3, bookmark x 3, lót chuột, quạt, slogan. MINI NOTE quà ngẫu nhiên.

Đặt cọc trước 12/3/2015

Vận chuyển ~ 4/2015

Giá 1,520k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,500k/bộ.

Trên 10 bộ: 1,480k/bộ.

runwith1106.com/zb4/view.php?id=forum&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=10