You're the most beautiful sight in my life Mở rộng

You're the most beautiful sight in my life

Mới

Giá 800k/bộ.

Chi tiết hơn

800 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 800 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 800 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 200 ₫.

✽Stationary Set✽

- Three Magnetic Bookmarks
- Two 8.5 by 12 PVC File Folders
- Two 3 by 3 Memo Pads
- One Rubber Sleeve Notebook
- One Acrylic Key Chain
- One Ball Pen
- One Mouse Pad
- Eight Sheets of Stickers
- Two Gold Anti-radiation Stickers
- One Badge
- One Two-sided Card Holder

✽Gifts✽
- One 8.5 by 12 Non-Woven Gift Bag
- Five Color Postcards
- One Greeting Card

docs.google.com/forms/d/1h_UbNl4_Liw4uk90ct3Yro5XiX10kxbAs5fC5hIH7gQ/viewform?c=0&w=1