JYJ - 2집 [JUST US] Mở rộng

JYJ - 2집 [JUST US]

Mới

460 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 460 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 460 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 690 ₫.

DISK(CD)
01.Just Us
02.Back Seat
03.Letting Go
04.7살
05.Dad,You There?
06.So So
07.새벽 두시 반
08.Let Me See
09.서른..
10.Baboboy
11.Dear J
12.Creation
13.Valentine