Kim Jae Joong - WWW 화장을 지우다 1st Repackage Album Mở rộng

Kim Jae Joong - WWW 화장을 지우다 1st Repackage Album

Mới

540 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 540 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 540 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 810 ₫.

CD + DVD

DISK(CD)
01.Heaven
02.화장
03.
04.Don’t Walk Away
05.Just Another Girl
06.Butterfly
07.Rotten Love
08.햇살 좋은 날
09.Let The Rhythm Flow
10.그랬지
11.Now Is Good
12.9+1#
13.Luvholic
14.Modem Beat
15.Paradise
DISK(DVD)
01.Just Another Girl Music Video
02.Music Video Making Film