Kim Jae Joong - 1집 [WWW : WHO, WHEN, WHY] Mở rộng

Kim Jae Joong - 1집 [WWW : WHO, WHEN, WHY]

Mới

475 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 475 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 475 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 713 ₫.

DISK(CD)
01.
02.Don’t Walk Away
03.Just Another Girl
04.Butterfly
05.Rotten Love
06.햇살 좋은 날
07.Let The Rhythm Flow
08.그랬지
09.Now Is Good
10.9+1#
11.Luvholic
12.Modem Beat
13.Paradise