XIA Jun Su (준수) - 2집 [INCREDIBLE] Mở rộng

XIA Jun Su (준수) - 2집 [INCREDIBLE]

Mới

475 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 475 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 475 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 713 ₫.

DISK(CD)
01.No reason
02.Rainy Eyes
03.미안
04.Chocolate girl
05.Incredible [Feat. Quincy combs]
06.나 지금 고백한다 [Feat. 길미]
07.가지마
08.Turn It Up [Feat.Dok2]
09.Fantasy
10.이 노래 웃기지 [Narr.붐]
11.사랑하나 봐
12.11시 그 적당함