My lovely girls Mở rộng

My lovely girls

Mới

Giá 345k/bộ.

Chi tiết hơn

345 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 345 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 345 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 518 ₫.

DISK(CD) 1.
01.울컥00:04:26
 아티스트
 • 싱어 : 크리스탈
 
02.이 노래00:03:49
 아티스트
 • 싱어 : 로꼬
 • : 마마무
 
03.개또라이00:00:51
 아티스트
 • 싱어 : 박미영
 
04.그리워요00:03:00
 아티스트 
05.사랑해줄래00:03:54
 아티스트
 • 싱어 : 알렉스
 
06.PRAY (Female Ver.)00:03:14
 아티스트
 • 싱어 : 주이
 
07.사랑한다00:04:14
 아티스트 
08.Rewind00:04:13
 아티스트
 • : 가비엔제이
 
09.He00:01:54
 아티스트 
10.Let’s Play00:01:37
 아티스트 
11.Love Story00:04:19
 아티스트 
12.Memory of Her00:04:08
 아티스트 
13.Monologue00:03:50
 아티스트 
DISK(CD) 2.
01.너 하나만00:03:14
 아티스트
 • 싱어 : 김태우
 
02.내겐 너무 사랑스러운 그녀00:03:34
 아티스트
 • 싱어 : 펀치펀치
 
03.I Know00:03:51
 아티스트
 • 싱어 : 김보경
 
04.PRAY (Male Ver.)00:03:28
 아티스트
 • 싱어 : 인포머
 
05.불러본다00:03:55
 아티스트
 • 싱어 : 진민호
 
06.듀엣곡00:04:45
 아티스트 
07.Super Stiction00:03:43
 아티스트
 • : 헤일로
 
08.사랑해도 괜찮을까00:03:26
 아티스트
 • 싱어 : 이시몬
 
09.타이트해00:03:29
 아티스트
 • : 피에스타
 
10.My Little Song00:03:04
 아티스트 
11.Wings of Love00:04:40
 아티스트 
12.너를 향해 달린다00:02:22
 아티스트 
13.너와 함께 걷는 길00:02:12
 아티스트 
14.음악스케치