2015 Photobook & Calendar 'Yoona, 25' Mở rộng

2015 Photobook & Calendar 'Yoona, 25'

Mới

Photobook: 950k/bộ.

Lịch: 550k/bộ.

Fullset: 1,290k/set.

Chi tiết hơn

950 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1290 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1290 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 935 ₫.

Mô tả: photobook 180p, lịch

Quà tặng: 

Đặt photobook/lịch: poster A2, poster B5, sticker, photocard, ảnh???

Đặt fullset: tặng kèm fancam, poster A2, poster B5, sticker, photocard, ảnh???

Đặt cọc trước 10/12/2014.

Vận chuyển ~ 1/2015.

Giá: 

Photobook: 950k/bộ.

Lịch: 550k/bộ.

Fullset: 1,290k/set.

limyoona.dothome.co.kr/bbs/view.php?id=2015&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=2