THE K2 O.S.T - TVN DRAMA Mở rộng

THE K2 O.S.T - TVN DRAMA

Mới

330 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 330 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 330 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 495 ₫.

DISK(CD) 1.
01.The K2 main theme [Various Artists]
 아티스트 
02.오늘도 [김보형(스피카)]
 아티스트
 • 싱어 : 김보형
 
03.아주 가끔 [유성은]
 아티스트
 • 싱어 : 유성은
 
04.Amazing Grace [윤아(YOONA)]
 아티스트
 • 싱어 : 윤아
 
05.Love you [민경훈(버즈)]
 아티스트
 • 싱어 : 민경훈
 
06.시간이 멈춤듯 [박광선]
 아티스트
 • 싱어 : 박광선
 
07.Anemone [잔]
 아티스트
 • 싱어 : 잔 (ZAN)
 
08.The Witch and the Girl [Various Artists]
 아티스트 
09.Mirror Mirror [양선미]
 아티스트
 • 싱어 : 양선미
 
10.Wolf Knight [양선미]
 아티스트
 • 싱어 : 양선미
 
11.Quando Corpus Morietur [Various Artists]
 아티스트 
12.Wolf's Song [양선미]
 아티스트
 • 싱어 : 양선미
 
13.Serenade [양선미]
 아티스트
 • 싱어 : 양선미
 
14.Witching Hour [Various Artists]
 아티스트 
15.The Witch's Advice [김민영]
 아티스트
 • 싱어 : 김민영
 
16.Der Rosenkavalier [Various Artists]
 아티스트 
17.Against the Odds [Various Artists]
 아티스트 
18.A queen of the forest [Various Artists]
 아티스트 
19.Anna's Appassionata [Various Artists]
 아티스트 
20.Anemone [양선미]
 아티스트
 • 싱어 : 양선미