Donate SooYoung Mở rộng

Donate SooYoung

Mới

780 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 780 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 780 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 170 ₫.

A. Donate 780k tặng: quạt trong suốt, card trong suốt, post it, mini banner.

B. Donate 1200k tặng: gói A, keyring, gói SooYoung

Donate trước 30/7/2017.

Vận chuyển ~ 9/2017.

Vì là hàng donate không nhận cọc.

sooyoungunion.net/tableman/