Taeyeon - This Christmas Mở rộng

Taeyeon - This Christmas

Mới

Lưu ý: 1 tube đựng được 3 poster, vì vậy các bạn không cần thiết phải mua đủ 3 tube nhé.

Lưu ý: các bạn cọc 100k hay 200k vẫn được nhé. Khách quen cọc 100k, khách lạ cọc 200k.

Giữ trong 1 tháng đối với khách lạ, và 2 tháng đối với khách quen.

Chi tiết hơn

  • Official
  • Fansite

410 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 464 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 464 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 696 ₫.

Lưu ý: 1 tube đựng được 3 poster, vì vậy các bạn không cần thiết phải mua đủ 3 tube nhé.

Lưu ý: các bạn cọc 100k hay 200k vẫn được nhé. Khách quen cọc 100k, khách lạ cọc 200k.

Giữ trong 1 tháng đối với khách lạ, và 2 tháng đối với khách quen.

Card fansite random 6 kiểu.