Taeyeon - All about Christmas book 2017

Mới

1 300 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1300 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1300 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 950 ₫.

Donate 1,300k nhận photobook, ly sứ, post it và photocard (nếu donate trước 15/1/2018)

Donate trước 30/1/2018.

Vận chuyển ~ 3/2018