Jap 정규 1집 / GIRL`S GENERATION (라이센스 CD Ver.) Mở rộng

Jap 정규 1집 / GIRL`S GENERATION (라이센스 CD Ver.)

Mới

339 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 339 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 339 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 509 ₫.

1. MR.TAXI 
2. GENIE 
3. you-aholic 
4. Run Devil Run 
5. BAD GIRL 
6. Beautiful Stranger 
7. I’m In Love With The HERO 
8. Let It Rain 
9. Gee 
10. THE GREAT ESCAPE 
11. HOOT 
12. BORN TO BE A LADY