HEART 2 HEART WITH GIRL'S GENERATION (V.A) Mở rộng

HEART 2 HEART WITH GIRL'S GENERATION (V.A)

Mới

365 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 365 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 365 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 548 ₫.

DISK(CD)
01.Brave
02.Because Of You
03.Hurt
04.If I Ain'T Got You
05.Like I Love You
06.Girlfriend
07.Whenever, Wherever
08.Like A Boy
09.Hit'Em Up Style (Oops!)
10.Sometimes
11.When You Told Me You Loved Me
12.Only Hope
13.Be Be Your Love
14.Don'T Think I'M Not
15.Don'T Wanna Try
16.I'M Kissing You
17.The Color Of Love
18.Breathe Again