GIRLS` GENERATION ~Girls&Peace~Japan 2nd Tour [직수입 Blu-ray 통상반] Mở rộng

GIRLS` GENERATION ~Girls&Peace~Japan 2nd Tour [직수입 Blu-ray 통상반]

Mới

1 829 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1829 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1829 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 744 ₫.

01. FLOWER POWER 
02. Animal 
03. BOOMERANG 
04. The Boys 
05. I GOT A BOY 
06. Say Yes 
07. Dancing Queen 
08. MR.TAXI 
09. T.O.P 
10. BAD GIRL 
11. PAPARAZZI 
12. Run Devil Run 
13. Reflection 
14. Time Machine 
15. ALL MY LOVE IS FOR YOU 
16. I'm a Diamond 
17. Express999 
18. GENIE 
19. THE GREAT ESCAPE + CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU 
20. MY J 
21. Kissing you + Way To Go 
22. Gee 
23. Not Alone 
24. BEEP BEEP 
25. Oh! 
26. Stay Girls 
27. Girls & Peace