[Blu-ray] 소녀시대 - GIRLS GENERATION Complete Video Collection [3 Blu-ray 완전생산한정반] Mở rộng

[Blu-ray] 소녀시대 - GIRLS GENERATION Complete Video Collection [3 Blu-ray 완전생산한정반]

Mới

4 690 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 4690 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 4690 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 7 035 ₫.

* 수입반은 주문 결제후 취소가 불가능합니다. 신중하게 주문해주시기 바랍니다.
* 본 DVD는 Blu-ray 디스크로 "Blu-ray 전용 플레이어"에서만 재생 가능합니다.


 

일본, 한국, 미국에서 발표된 영상 작품을 컴플리트!  
게다가 JAPAN 1ST TOUR에서의 퍼포먼스를 새롭게 편집집으로 3곡 수록. 

[완전 한정판]에는, 수록되고 있는 각각의 Music Video에 대해 멤버가 말한, 약 1시간에 이르는 인터뷰 영상을 1매의 디스크에 수록.


완전생산한정반 특전: 
- 외부부착 특전 특전 포스터  
- 오리지날 우편 엽서 10매 세트 봉입.
- 특대필름 캔케이스(직경 약 28cm)
- 멤버사진을 사용한 오리지널 트럼프
- 오리지널 스마트폰 이어폰잭
- 프로젝터첨부 오리지널 볼펜 (투영되는 영상은 각각의 멤버가 랜덤으로 봉입되어있습니다.)

 [Disc-1]
- Japanese ver. -
1. GENIE
2. GENIE Dance ver.
3. Gee
4. Gee Dance ver.
5. Run Devil Run
6. Run Devil Run Dance ver.
7. MR.TAXI
8. MR.TAXI Dance ver.
9. BAD GIRL
10. Time Machine
11. PAPARAZZI

- from Japan 1ST Tour Re-EDIT -
12. MR. TAXI
13. THE GREAT ESCAPE
14. Gee


[Disc-2]
- Korean ver. -
1. Into the new world
2. 少女時代
3. Kissing you
4. Gee
5. GENIE
6. Oh!
7. Run Devil Run
8. Run Devil Run Story ver.
9. HOOT
10. HOOT Dance ver.
11. THE BOYS

- English ver. -
12. THE BOYS


[Disc-3]
1. 멤버 롱 인터뷰 수록