2AM - TIME FOR CONFESSION (두번째 싱글) Mở rộng

2AM - TIME FOR CONFESSION (두번째 싱글)

Mới

220 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 220 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 220 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 330 ₫.

DISK(CD) 1.
01.친구의 고백00:04:18
 아티스트
  • : 2AM
 
02.Lost00:03:37
 아티스트
  • : 2AM
 
03.일단 돌아서지만00:03:42
 아티스트
  • : 2AM
 
04.친구의 고백 (Inst.)00:04:18
 아티스트
  • : 2AM
 
05.Lost (Inst.)00:03:37
 아티스트
  • : 2AM
 
06.일단 돌아서지만 (Inst.)00:03:40
 아티스트
  • : 2AM