CNBLUE - WORLD TOUR BLUE MOON (2 DISC) Mở rộng

CNBLUE - WORLD TOUR BLUE MOON (2 DISC)

Mới

915 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 915 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 915 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 373 ₫.

2 DVD,Photobook 110P,Mini Poster

DISK(DVD) 1.
01.Special Interview
DISK(DVD) 2.
01.World Tour Making Film : Taipei _ Taiwan
02.World Tour Making Film : Singapore
03.World Tour Making Film : Bangkok_Thailand
04.World Tour Making Film : Hongkong
05.World Tour Making Film : Seoul_Korea
06.World Tour Making Film : Melbourne & Sydney _ Australia
07.World Tour Making Film : Manila_Philippines
08.World Tour Making Film : Beijing_China
09.World Tour Making Film : Kuala Lumpur_Malaysia
10.World Tour Making Film : Guangzhou_China
11.World Tour Making Film : Shanghai_China
12.World Tour Making Film : Jakarta_Indonesia
13.World Tour Making Film : New York & La _ Us
14.World Tour Making Film : Mexico City_Mexico
15.World Tour Making Film : Lima_Peru
16.World Tour Making Film : Santiago_Chile