Jung Yong Hwa 1st Album One Fine Day (B Ver) Mở rộng

Jung Yong Hwa 1st Album One Fine Day (B Ver)

Mới

400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 600 ₫.

CD,booklet 80P,1 random card /4 cards,poster

DISK(CD)
01.Intro
02.어느 멋진 날
03.추억은 잔인하게... [With 윤도현]
04.원기옥 [With 버벌진트]
05.마일리지(Mileage) [With YDG]
06.Checkmate [With JJ LIN]
07.니가 없어도
08.마지막 잎새
09.Goodnight Lover
10.27 Years [With Peter Malick]