CNBLUE - PRESENT (CNBLUE JAPAN BEST ALBUM) Mở rộng

CNBLUE - PRESENT (CNBLUE JAPAN BEST ALBUM)

Mới

380 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 380 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 380 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 570 ₫.

DISK(CD)
01.One More Time
02.Lady
03.Blind love
04.Robot
05.Time Is Over
06.Come On
07.Let Me Know
08.I Can`t Believe
09.Greedy Man
10.My Miracle