CNBLUE Can't Stop Mini Album Mở rộng

CNBLUE Can't Stop Mini Album

Mới

335 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 335 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 335 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 503 ₫.

-Random Member Standing Paper

DISK(CD)
01.Can'T Stop
02.Diamond Girl
03.독한 사랑 (Cold Love)
04.잠 못 드는 밤 (Sleepless night)
05.Love Is...
06.아이의 노래 (Like a child)